AKTUALNOŚCI

We wtorek 19 kwietnia 2016 roku o godz. 18.30 strona społeczna i zarząd Kompanii Węglowej, w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, podpisały porozumienie dające podstawę do powstania Polskiej Grupy Górniczej.

 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo nie widzi możliwości podpisania Porozumienia przedstawionego stronie społecznej w dniu 16.04.2016 r.

 

W dniu 17 marca 2016 odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej. Na spotkaniu obecni byli: minister Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski, odpowiedzialni za górnictwo. Celem spotkania było wysłuchanie sprawozdania komisji audytowej pod przewodnictwem senatora Adam Gawęda. W załączeniu przekazany przez zarządzających komunikat do mediów oraz główne tezy audytorów.