AKTUALNOŚCI

Proces tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej będzie kontynuowany i zakończy się na przełomie I i II kwartału 2016 r .

We wtorek (17 listopada) odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem kompanii Węglowej S.A. Głównym tematem były kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do końca I kwartału 2016 r. w tym z wypłatą tegorocznej Barbórki. 

W dniu 5 listopada odbyło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej S.A. ze związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej.