AKTUALNOŚCI

MZZ „Kadra" Górnictwo w piśmie z 25 stycznia br. po raz kolejny wystąpił do Zarządu Kompanii Węglowej z wnioskiem o podjęcie rozmów ze stroną związkową w temacie ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy obowiązujących w KW S.A. do nazewnictwa respektowanego przez ZUS.

Na początku grudnia MZZ „Kadra" Górnictwo zwrócił się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z pismem dotyczącym nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę – Kompanię Węglową.

 

Proces tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej będzie kontynuowany i zakończy się na przełomie I i II kwartału 2016 r .