Komunikat po spotkaniu z Zarządem Kompanii Węglowej

W dniu 5 listopada odbyło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej S.A. ze związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej.

 

W trakcie spotkania Prezes Krzysztof Sędzikowski poinformował stronę społeczną, iż posiada środki finansowe tylko na dwie wypłaty, natomiast nie posiada środków na pozostałe wynagrodzenia do końca I kwartału 2016 r., które były zagwarantowane przez rząd.

Strona społeczna postanowiła w komunikacie poinformować załogi kopalń i zakładów o bieżącej sytuacji oraz nakreśliła scenariusz działań na wypadek gdyby pracodawca nie wypełnił zobowiązań.

KOMUNIKAT - link