Rezygnacja prezesa zarządu Kompanii Węglowej

 23 października br. Krzysztof Sędzikowski, sprawujący funkcję prezesa zarządu Kompani Węglowe

, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 2015r.

Krzysztof Sędzikowski objął stanowisko prezesa zarządu Kompanii w grudniu ubiegłego roku, gdy spółka stała na progu bankructwa. Jego zadaniem było opracowanie, a następnie wdrożenie planu naprawczego. 

- W ciągu 11 miesięcy udało się wiele osiągnąć - poprawić wyniki spółki, wprowadzić wiele rozwiązań opartych na zdrowym i efektywnym zarządzaniu, zagwarantować płynność finansową. Udało się nam przejść przez trudny proces rozmów z wierzycielami, a także ze stroną społeczną. Niestety pomimo wielu wysiłków nie było możliwe doprowadzenie do realizacji kolejnego niezbędnego etapu przewidzianego w planie, czyli pozyskania inwestorów dla Nowej Kompanii Węglowej. W dniu 23 października 2015 r. złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 2015 roku– powiedział prezes zarządu Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski.