Zmiany personalne w kopalniach Kompanii Węglowej

Zarząd Kompanii Węglowej zdecydował o zmianie na stanowisku dyrektora kopalni Halemba-Wirek. 

Dotychczasowego dyrektora Pana Wojciecha Szymiczka, zastąpił Pan Michał Piecha, dotychczasowy dyrektor do spraw produkcji kopalni Bielszowice. Jednocześnie zarząd Kompanii Węglowej wyraził podziękowanie Panu Wojciechowi Szymiczkowi za długoletnią i pełną osobistego zaangażowania pracę.

Na stanowisko dyrektora do spraw produkcji kopalni Bielszowice powołany został Pan Zbigniew Domalik, dotychczasowy kierownik działu górniczego tej kopalni.

Michał Piecha, nowy dyrektor kopalni Halemba-Wirek ma 43 lata. Ukończył wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe oparte na strukturze MBA. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od stażysty w kopalni Knurów-Szczygłowice, kierownika działu górniczego i dyrektora do spraw produkcji kopalni Bielszowice, do obecnie obejmowanego stanowiska dyrektora kopalni Halemba-Wirek.

Zbigniew Domalik, nowy dyrektor do spraw produkcji kopalni Bielszowice ma 47 lat, z wykształcenia jest mgr. inż. górnikiem o specjalności organizacja i ekonomika górnictwa. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od stanowiska elektryka w kopalni Pniówek, zastępcy kierownika działu robót górniczych ds. wydobywczych kopalni Sośnica-Makoszowy, kierownika działu górniczego kopalni Bielszowice, do obecnie obejmowanego stanowiska dyrektora do spraw produkcji kopalni Bielszowice.