Ogłoszenie

ZWIĄZEK ZAWODOWY „KADRA” PRZY KOPALNI
WĘGLA KAMIENNEGO „RUDA” ORGANIZUJE DLA

CZŁONKÓW ZWIĄZKU I ICH RODZIN
W DNIU 13.01.2018r.

 

Kulig Przełęczą Kubalonki

 

 

Wyjazd na kulig godzina 8:00 spod kopalni