CEL I ZADANIA ZWIĄZKU

Celem Związku jest obrona praw, godności, interesów członków w tym:

  • obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków i ich rodzin
  • obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
  • harmonizowanie działanie pracodawcy z interesami pracowników
  • oddziaływanie na rzecz demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich
  • kszałtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych
  • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych